loading...
.::تجهیزات دندانپزشکی اسدزاده ::.
بررسی استحكام اتصال كونيكال آباتمنت‌های 1-piece و 2-piece- 
در حالي كه موفقيت بالاي ايمپلنت هاي دنداني با توجه به استئواينتگريشن به عنوان يك واقعيت باليني پذيرفته شده است، پروتزهاي تك دندان متكي بر ايمپلنت داراي سابقه اثبات شده اي از فاكتورهاي پيچيده باليني مي‌باشند كه در اين ميان شل شدن پيچ، مسئله دارترين مورد است و در اغلب موارد با طرح محل اتصال ايمپلنت – آباتمنت مرتبط مي‌باشد. - ثبات اتصال بين قسمت هاي مختلف ايمپلنت به ويژه براي رستوريشن هاي تك دندان جهت موفقيت مهم مي‌باشد. مروري بر مقالات موجود ، نشان داد كه با وجود كاربرد فراوان آباتمنت‌هاي 1-piece و 2-piece اطلاعات در اين زمينه محدود هستند و انجام مطالعات در مورد مكانيك اين اتصالات و نحوه تاثيرگذاري نيرو بر روي آنها در سيستم هاي مختلف ايمپلنت، جهت روشن نمودن مشكلات تكنيكي از جمله شل شدن پيچ آباتمنت يا شكست آن ضروري مي‌باشد. - هدف از انجام اين مطالعه، شناخت بهتر رفتار اتصال ايمپلنت – آباتمنت تحت نيروي فشاري بوده است. در اين مطالعه استحكام اتصال كونيكال در دو نوع مختلف آباتمنت در سيستم ايمپلنت هاي دنداني Implantium (Combi و Dual) و نحوه شكست در آن ها مورد بررسي قرار گرفت، هم چنين مقادير تورك معكوس قبل از اعمال نيرو اندازه گيري شدند. 

- the effect of different post material on stress distribution in radicular dentin utilizing the finite element method. Tehran University of Medical Sciences, Dental Faculty, 2004-2005. - in vitro evaluation of the strength of the conical implant to abutment joint under compressive loading. Tehran University of Medical Sciences, Dental Faculty, 2008-2009.Presentation Lectures- Saeid Nokar, Azam S.Mostafavi. Effect of different post material on stress distibution in radicular dentin utilizing the finite element method. 6th international Annual Congrees of Iranian Association of Prosthodontists, Tehran 2006. - Saeid Nokar, Sakine Nikzad, Azam S.Mostafavi. The effect of different post material on stress distribution in radicular dentin utilizing the finite element method. FDI Annual World Dental Congress, Dubai 2007. - Azam S.Mostafavi. Preprosthetic surgery: yesterday, today, tomorrow. 8th International Annual Congress of Iranian Association of Prosthodontists, Tehran 2008.- Azam S.Mostafavi. Importance of radiographic stent before impalnt surgery andconstruction techniques. The 1st Congress of Iranian Academy of Radiology, Tehran 2008.- Azam S.Mostafavi. Occlusal considerations in implant therapy. 50th Annual International Congress of Iranian Dental Association, Tehran 2010. Posters- Azam S.Mostafavi. Abolhasan Abolhasani. Clinical application of soft liners in dentistry: A review. 7th International Annual Congress of Iranian Association of Prosthodontists, Tehran 2007. - Azam S.Mostafavi. Leila Sedighpour. Basic principles of obturator design for hemimaxillectomy patient: Clicical report. 8th International Annual Congress of Iranian Association of Prosthodontists, Tehran 2008. - Mehrsa Paryab, Azam S.Mostafavi. Treatment procedure of Regional Odontodysplasia in a 10-years old boy. Clinical report. 8th International Annual Congress of Iranian Association of Prosthodontists, Tehran 2008. - Azam S.Mostafavi. Immediate provisional restoration for maxillary single implant using bone mapping method: Clinical report. The 9th Annual Congress of periodontology, Tehran 2009.- Azam S.Mostafavi. Immediate screw- retained provisional implant crown: Clinical report. The 9th Annual Congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry, Tehran 2009. Articles- Dr. S.Nokar, Dr. A.S. Mostafavi. Evaluation of different materials used for post construction and stress distribution in the radicular dentin using finite element method. Majallah-l-dandanpizishki (JIDA)/ Fall Language skills - Persian (native language) - EnglishComputer knowledge - Microsoft Office - Adobe Photoshop - SPSS Honor/awards - First student of Dental entrance of Tehran University 2001-2006 - Member of Andishehaye pooya club (Elite students) - Implant Dentistry - Esthetic Dentistry - Conservative and adhesive dentistry Interests Implant Dentistry Esthetic Dentistry Conservative and adhesive dentistry

ملاحظات پروتزی در بازسازی دندان های قدامی براي نيل به نتايج زيبايي موفق و جلب رضايت بيمار. قرار دادن ايمپلنت در ناحيه‌ي زيبايي نياز به درك كاملي از اصول آناتوميك. بيولوزيك. جراحي و پروتزي مي‌باشد. ساخت پروتزي هماهنگ و غير قابل تشخيص از دندان هاي مجاور گاهي بسيار مشكل است. گذاشتن ايمپلنت در ناحيه‌ي استتيك كاريست از نظر تكنيكي بسيار حساس و با درجه آزادي كمي براي خطا براي رسيدن به موقعيت ايده آل ايمپلنت در موقعيت هاي كلينيكي مختلف منجمله نواحي استتيك دستورالعمل هايي وجود دارد. هدف اصلي يك پروستودنتيست در بازسازي دندان‌ها تامين كانتور نرمال. راحتي، فانكشن، زيبايي، تكلم و سلامت سيستم استوماتوگناتيك مي باشد. دندان هاي قدامي نقش مهمي در تامين زيبايي، تكلم و بريدن غذا ايفا مي‌كند. حين بازسازي يا جاي گزيني اين دندان‌ها تامين زيبايي اهميت بالايي دارد. بنابراين تلاش براي تامين اين موارد ضروري مي‌باشد. در اين سخن راني در مورد نقش راهنماي قدامي كارآمد و رابطه آن با طرح لبخند بحث مي‌گردد. 

Prosthetics Consideration in rehabilitaton of anterior teeth 
To achieve a successful esthetic results and good patient satisfaction, implant placement in the esthetic zone demands a thorough understanding of anatomic, biologic, surgical and prosthetic principles.The ability to achieve harmonious, indistinguishable prosthesis from adjacent natural teeth in the esthetic zone is sometimes challenging. Placement of dental implants in the esthetic zone is a technique- sensitive procedure with little room for error. Guidelines are presented for ideal implant positioning and for a variety of therapeutic midalities that can be implemented foraddressing different clinical situations involving replacement of missing teeth in the esthetic zone. The ideal goal for a prosthodontist is to turn a patient to normal contour, comfort, function, esthetic, speech and health of stomatognathic system. The anterior teeth play an important role in esthetic, phonetics and incision of food. When restoring or replacing these teeth, esthetics is often a primary focus. So, efforts to meet maximum esthetic, speech, comfort and function requirments is very important. In this lecture we will discuss about the importance of anterior guidance and its relationship to smile designe

جای گزينی برای بريج های قديمی 
مقدمه 
FRC Bridges مي‌توانند جاي گزيني براي تكنيك هاي قديمي پروتزي باشند كه به دو صورت لابراتوري و chair side ساخته مي‌شوند.اين پوستر يك مورد كلينيكي از FR Bridge را نشان مي‌دهد كه در لابراتور با كامپوزيت رزين غير مستقيم ساخته شده است. روش كار بيمار، خانمي 43 ساله است كه از فضاي خالي بين دندان هاي مولر دوم و پرمولر دوم خود ناراضي است. بهترين درمان در اين مورد ايمپلنت مي‌باشد ولي با توجه به شرايط اقتصادي موجود بيمار، FRC Bridge براي درمان در نظر گرفته شد. پركردگي هاي قبلي خارج شد و پس از كمي آماده سازي، قالب گيري انجام شد. سپس بريج ساخته شده در لابراتور، در دهان بيمار چسبانده شد. نتايج 
پيشرفت در دندان پزشكي Adhesive موادي را جهت تقويت فريم وركهاي رزيني بريج ها فراهم كرده است و موادي مثل فايبرها به همراه كامپوزيت براي درمان سريع موجود 
است. نتيجه گيري اين روش درماني يك درمان محافظه كارانه، سريع و قابل قبول از لحاظ زيبايي را فراهم مي كند

ايمپلنت های اوردنچر

در سال هاي اخير ، ميني ايمپلنت ها اختصاصا" جهت ساپورت اودرنچرهاي بر پايه ي ايمپلنت طراحي شده اند . اين گونه ايمپلنت ها درمان ارودنچر بر پايه ي ايمپلنت را بسيار ساده و ارزان تر نموده است . ابعاد اين ايمپلنت ها از كوچك ترين ايمپلنت هاي معمول كوچك تر است ، بنابراين در استخوان هاي با عرض كم قابل استفاده اند . دو هدف اساسي براي ايمپلنت هاي اوردنچري وجود دارد : 1 ـ ايجاد ثبات فوري براي اوردنچرها 2 ـ استفاده از آنها به عنوان ايمپلنت هاي موقتي در فاز اوليه ترميم . در مورد اول استفاده از ايمپلنت هاي اسيد اچ شده و RBT پيشنهاد شده است تا سطح تماس استخوان و ايمپلنت افزايش يابد؛ اما در كاربرد دوم استفاده از ايمپلنت اي با سطح ماشيني توصيه مي گردد. در حال حاضر انواع مختلفي از ميني ايمپلنت ها در بازار موجود است كه تفاوت اصلي آنها با ايمپلنت هاي معمول در طرح اتچمنت هاي آن ها مي باشد . در ميني ليمپلنت ها قسمتي از اتچمنت (مادگي يا نر ) به بدنه ايمپلنت متصل مي باشد در حالي كه در ايمپلنت هاي معمول ، اتچمنت به عنوان يك جز مستقل به بدنه ايمپلنت پيچ مي گردد . 
تقسيم بندي اين ايمپلنت ها بر اساس خصوصيات طراحي اتچمنت هاي آن مي باشد : 1 . دسته اي كه قسمت نر اتچمنت به ايمپلنت متصل است مانند Maximus OS 2 . دسته¬اي قسمت مادگي اتچمنت به ايمپلنت متصل است . مانند ERA هدف از اين مطالعه معرفي انواع ميني ايمپلنت ها و بررسي خصوصيات ، ملاحظات كلينيكي و مراحل جراحي اين ايمپلنت ها مي باشد . 

In recent years, mini implants have been designed specifically to support implant overdentures. These types of implant make the impant overdenture treatment more cost effective and simpler.They are narrower than most narrow diameter traditional implants, so they can be used in cases with a deficiency in the width of the bone. There are two basic purposes for overdenture implants: 1. providing immediate stabilization for overdentures, 2. acting as transitional implants during initial healing phase. In the first application, it is recommended to utilize advanced surface characteristics such as acid etched or resorbable blast texturing to enhance the implant – bone interface. However, for the latter one, machined surfac characteristics were suggested. Currently there are several different types of these implants available on the market. The main design differences between these types of implants and traditional implants is that a part of stud attachment, either male or female has been combined with the implant body rather than been screwed into the implant body. Classification of overdenture implants is based on attachment design features. There are two types, 1: implant with male attachments (such as Maximus OS), 2: implants with female attachments (such as ERA). The purpose of this review is to introduce these two types of mini implants and explain the features, clinical consideration and surgical steps of these implants

مراحل مختلف پر کردن دندان با آمالگام

 قبل از اینکه مراحل مختلف پر کردن را شرح دهیم لازم است که نگاهی مجدد با قسمت های مختلف یک دندان سالم داشته باشیم.مهمترین مسئله در این تصویر این است که به موقعیت عصب دندان یک نگاه مجدد بیندازیم ... همانطور که در تصویر مشاهده میکنید عصب دندان از سطح دندان فاصله بیشتری دارد تا از کناره های دندان . این بدان معنی است که پوسیدگی هائی که از کنار دندان صورت میگیرد زودتر به عصب میرسد تا اینکه از شیار های دندان پوسیدگی رشد کند. مسئله بعد این است که تا پوسیدگی به عصب نرسد میشود دندان را بدون عصب کشی پر کرد و این ربطی به عمق پوسیدگی ندارد یعنی حفره چه یک میلیمتر باشد و چه 7 میلیمتر اگر حفره پوسیدگی به عصب دندان نرسد پر کردن احتیاج به عصب کسی نخواهد داشت و در ضمن اگر حتی به اندازه سر سوزن هم پوسیدگی روی عصب دندان را باز کند این دندان نیاز به عصب کشی خواهد داشت .البته برای دندانهای که به طور تصادفی عصب دندان باز میشود (نه به خاطر پوسیدگی ) راههای درمانهایی مثل دایرکت پالپ کپ و .... وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است ولی در مجموع پوسیدگی به عصب برسه باید عصب کشی بکنیم بعد دندان را پر کنیم حال چه درد داشته باشیم و چه درد نداشته باشیم . در حالی که اکثر مردم فکر میکنند که دندان را فقط وقتی عصب کشی میکنیم که درد داشته باشیم ....

این تصویر را نگاه کنید ... این شکل دندانی است که پوسیدگی تا کنار ه های عصب دندان رسیده ولی هنوز به عصب دندان نرسیده ... در چنین حالتی معمولا دندان به سرما و گرما حساس میشود و با خوردن چیز های شیرین ممکن است درد خفیفی روی دندان احساس کنیم ..... نکته دوم در این تصویر این است که پوسیدگی وقتی از شیار های دندان شروع میشود دیگر از سطح گسترش پیدا نمیکند بلکه از عمق گسترش پیدا کرده و مثل یک کوزه ای که دهنه بسیار تنگی دارد دارای دهنه تنگ و بدنی وسیع باشد ..... از این تصویر نتیجه میگیریم که پوشیدگی ها را نباید از ظاهر آن قضاوت کرد در ظاهر ممکن است کم به نظر برسند ولی حتی تا مرحله رسیدن به عصب دندان هم پیشرفت داشته باشد. پس مرتب برای چک کردن دندانها به پیش دندانپزشک خود بروید تا در مراحل اولیه تشخیص داده شود

ما اولین کاری که برای پر کردن انجام میدهیم برداشت پوسیدگی های دندان است ..... به شکل دقت کنید مقدار برداشت پوسیدگی بیشتر از خود فضای پوسیده است علت آن است که مینائی که در بالای فضای پوسیدگی قرار دارد un support بوده و باید برداشته شود . علت دوم این است که ما برای دسترسی به عمق پوسیدگی مجبوریم به اصطلاح دهنه این پوسیدگی کوزه مانند را باز کنیم .... تهیه حفره های دندانپزشکی قوانین خاصی دارد که کلیه دندانپزشکان در مورد آن آموزش کامل دیده اند و نترسید دندانتان را اضافی ور نمیدارند؟

بعد از برداشت کامل پوسیدگی ته حفره را چک میکنیم که روی عصب دندان باز نشده باشد و در صورتی که مطمئن شدیم که عصب دندان باز نیست از موادی برای حفاظت عصب دندان روی قسمت هائی که نزدیک عصب است بکار میبریم . این مواد به دو علت استفاده میشود اول اینکه عصب دندان را از تحریکات مختلف حرارتی حفاظت میکنند و علت دوم این است که این مواد کف بندی حاوی یو نهائی است که عصب دندان را برای ساخته شدن مجدد تحریک میکنند و این برای استحکام عاج باقی مانده زیر پر کرد گی موثر است

در مرحله آخر دندان را با آمالگام پر میکنیم . آمالگام ماده ای است که ساختمان اصلی آن را نقره و جیوه تشکیل میدهد . یک زمان شایع کرده بودند که این جیوه موجود در آمالگام برای بدن مضر است و ..... در حالی که اصلا اینطور نیست و بیشتر تبلیغاتی است که ما دندانپزشکان از علت این شایعات سر در میاوریم و شما فکر خود را مشغول نکنید ... همین قدر بگویم که برای دندانهای خلفی هنوز هم بعد از یکصد سال ماده ای مناسب تر از آمالگام ساخته نشده ..... البته تلاشهائی برای استحکام بخشیدن به مواد همرنگ در حال صورت گرفتن است ولی هنوز در رقابت با آمالگام عقب هستند .......

تا به حال شنيده ايد که بچه ای موقع تولد دندان داشته باشد ؟.... اگر هم شنيده باشيد حتما نديده ايد . چون حتی برای دندانپزشکان با سابقه هم بندرت پيش مياد که چنين پديده ای را ببينند .... من در عرض ۱۲ سال مطب داری اين سومين بار بود که چنين بچه ای را پيشم آوردند.... امروز يک بچه ۱۸ روز را آورده بودند که با دندان به دنيا آمده بود؟!.... معمولا چنين دندانهائی بايد کشيده شود چون مشکلاتی را برای مادر و بچه ايجاد ميکند جالب بود که اين بچه دوقلو بدنيا آمده بود و مادرش اولين بچه اش بود . ديدم پديده جالبی است و کمتر موردی پيش مياد که بشود عکس گرفت با اجازه مادرش عکاسی رو شروع کرديم اين عکس نی نی کوچولوی مورد نظر ماست که دندانش هم بخوبی ديده ميشه ..... چنين دندونهائی موقع شير خوردن باعث زخم سينه مادر ميشود چون قدرت مک زدن نوزاد چنان زياد است که معمولا مادرها ميگويند چنين دندونهائی مثل چاقو برنده و تيز است . درضمن خود بچه هم بر اثر تماس دندان با فک بالا موجب زخم فک بالا ميشود و در صورت لق بودن زياد اين دندونها که معمولا آنچنان ريشه ای ندارند امکان رفتن آن به حلق بچه وجود دارد و در هر صورت بايد کشيده شود. معمولا روش کار هم چنين است بچه بايد مدتی شير نخورد تا حسابی گرسنه باشد سپس در حالی که مادر به اندازه کافی شير دارد بعد از بی حسی دندان کشيده شده و چون امکان گذاشتن گاز و.... وجود ندارد مادر شروع به شير دادن ميکند و بچه که حسابی گرسنه است تا يک شکم سير سير بخورد اين فک بچه در اثر تماس مداوم با نوک سينه مادر باعث بند آمدن خونريزی بعد از کشيدن دندان ميشوداين هم عکس دندان کشيده شده ..... واقعا برايم مشکل بود اصلا فک بچه از بس کوچک بود ميترسيدم که محکم بگيرم .... دو دقيقه اول بچه گريه ميکرد و شير نميخورد و مقداری خونريزی باعث نگرانی مادرش شد ولی بعد که شير خوردن را شروع کرد بعد از ۷-۸ دقيقه خوابش برد و من که چک کردم خونريزی بند آمده بود .....اين عکس هم بعد از کشيدن دندان بچه که به خواب عميقی فرو رفته در همون بغل مادرش که خوابيده بود از خاله بچه خواهش کردم که خواهر دوقلويش را هم بياورد تا با هم يک عکس يادگاری از هر دو بگيرم .... چقدر جالب است و هردو در خواب عميقی فرو رفته اند و من هم در ته دلم راضی از کارم که توانستم چنين آرامشی را به بچه و مادرش به ارمغان بياورم

متر

تعداد صفحات : 13

درباره ما
فروشگاه و نمایشگاه دائمی تجهیزات و مواد دندانپزشکی اسدزاده-عرضه کننده بهترین و با کیفیت ترین مواد و تجهیزات دندانپزشکی -یکی از بهترین واردکنندگان شمالغرب کشور در زمینه تجهیزات و موتد دندانپزشکی با سالها سابقه درخشان
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • صفحات جداگانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 77
 • کل نظرات : 8
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 17
 • بازدید امروز : 62
 • باردید دیروز : 140
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 532
 • بازدید ماه : 818
 • بازدید سال : 26,597
 • بازدید کلی : 1,427,232