ايمپلنت های با موقعيت نامناسب
يكي از عوارض ايمپلنت، مالپوزيشن ايمپلنت است. راه حل عوارض ايمپلنت به طور حتم پيش گيري از وقوع آن است، با روش هايي چون انتخاب بهتر موارد، طرح درمان بهتر، استفاده از ابزارها و تكنولوژي‌هاي در دسترس و ... راه حل هاي پروتزي مالپوزيشن شامل اباتمنت هاي اختصاصي شده، اوردنچر ساپورت شونده با بار تراش خورده و استفاده از روش هاي جراحي است. ايمپلنت‌هايي كه با زاويه قرار گرفته‌اند در ريج هاي به شدت تحليل يافته مزايايي نيز به همراه دارند كه ممكن است نتايجي مشابه ايمپلنت‌هايي كه مستقيم و هستند داشته باشند 

Malposed implants 
Malposition of implants is one of implant comp;ications. The treatment of complication occurrence is ironically in prevention of it from occurring by means such as better case selection, better treatment plan, use of available diagnostic tools and etc. complications due to implant malposition consist aesthetic and prosthetic problems. Prosthetic solution is customized abutment, overdenture supported by milled bar and surgical techniques. The use of tilted implants in the residual crestal bone has several advantages so that may achieve the sane outcome as upright implantsلینک ثابت

درباره : ايمپلنت های با موقعيت نامناسب ,
بازدید : 472
متر


.: Weblog Themes By BlackSkin :.