بررسي دو نوع الگوی سايشهای دندانی

سايش شديد در دندان هاي قدامي و سايش جزئي بر روي دندان هاي خلفي سايش شديد در دندانهاي خلفي و سايش جزئي بر روي دندان هاي قدمي هرگاه سايش شديد دنداني در دهان بيمار مشاهده مي‌شود، اولين قدم دندان پزشك جهت تشخيص و طرح درمان، تلاش در جهت يافتن علت يا علل سايش مي‌باشد و زمانيكه سايش برخي دندان ها را درگير كرده و برخي را درگير نكرده، تشخيص مشكل تر و پيچيده تر خواهد بود و براي يافتن علت بايد شبيه به كاراگاه ها به دنبال سرنخ و مدرك جرم بود. در بسياري از موارد سايش، تمامي دندان ها درگير پديده سايش نيستند و بطور مثال دندان هاي قدامي دچار سايش شديد در حاليكه دندان هاي خلفي سايش هاي جزئي دارند و بالعكس. 
دراين مبحث به بررسي علل بوجود آمدن الگوهاي سايش مذكور، تشخيص افتراقي سايشها در دندان هاي قدامي و خلفي و ارائه طرح درمان آنها مي‌پردازيم


لینک ثابت

درباره : بررسي دو نوع الگوی سايشهای دندانی ,
برچسب ها : بررسي دو نوع الگوی سايشهای دندانی ,
بازدید : 263
متر


.: Weblog Themes By BlackSkin :.